THY- Euroleague

Kurban ibadeti, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ne zaman emredilmiştir?

Kurban ibadeti hicretin ikinci yılında eda edilmeye başlanmış ve Hz.Peygamber (sav) hicretten itibaren on yıla yakın bir süre hep kurban (Udhiyye) kesmiştir. - (Tirmizi 20, K.El-Edahi 11, Hadis No: 1507)