Robin Hood gerçekten var mıydı?

Robin Hood'un gerçek hikayesini açığa çıkarmak, yüzyıllar boyunca tarihçilerin yeteneklerini sergilemesine imkan verdi. Son otuz yıl içinde yapılan modern araştırmalar, hikayenin bildiğini düşündüğümüz tüm yönlerinin, öykünün ilk kez yayımlanmasının ardından eklendiğini ortaya koydu. Öykünün ilk kez yayımlanması çok eskilere dayanmıyor.

Robin Hood’un varlığına dair ilk yazılı referanslar, William Langland’in 1387 yılında tamamlandığı düşünülen Piers Ploıvman adlı eserinde yer alıyor. Burada sadece bahsi geçiyor ve görünen o ki karakterle ilgili o dönemde iyi bilinen öykülerden birine gönderme yapılıyor. Yanlış bildiğimiz şeylerden biri, 1190’larda İngiltere Kralı John un kardeşi Aslan Yürekli Richard Haçlı Seferleri’ndeyken Robin Hood’un Kral John’a karşı bir mücadele vermiş olduğudur. Ancak Robin Hood’a dair ilk hikayeler, onun Edward hanedanlığı dönemlerinde yaşadığını ortaya koyar. Bu da 1272-1377 yılları arasındadır.

SONRADAN İLAVELER

1982 yılında, Cambridge’de Orta Çağ tarihi profesörü olan James Holt tarafından yayımlanan ve Robin Hood üzerine detaylı bir araştırma olarak kabul edilen çalışmaya göre, Robin Hood’un ''iyi bir adam'' olduğuna dair ilk referans, Piers Plourmari’nin yayımlanmasından elli yıl kadar sonraya, 1432 yılında bir katibin yazdıklarına dayanıyor. Robin Hood’un soylu bir adam olduğu fikri bir sonraki yüzyılın yarısında ortaya çıktı ve Marian hikayeye 1500’lü yıllardan sonra katıldı.

Belki de Robin Hood ile ilgili beklenmedik keşiflerin en ilginci, bizim en iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeydir. Öykülerin ilk anlatımlarında, Robin Hood’un unvanı otoriteye karşı gelme konusundaki cesaretinden gelmektedir, haydutluğundan değil. Zenginden çalıp yoksula verdiği ise, 16-17. yüzyıllardaki anlatımlarda yer almıştır.