Fetih Suresi'nin fazileti nedir?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav), “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi.” ifadesiyle Fetih Suresi'nin önemini vurgulamıştır. Adını ilk ayette geçen fetih kelimesinden alan sure, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında indirilmiştir. Cuma suresinden sonra Maide suresinden de önce gelen Fetih suresi Medine’de inen sure olarak anılır.

Ana hatlarıyla Hudeybiye Antlaşması’nı değerlendiren, umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü yaşayan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup bitenlerin Allah nezdindeki değerini açıklar. Bu çerçevede Hz. Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında bilgiler vererek Hudeybiye’yi takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.