Uzayda oksijen yoksa güneş nasıl yanıyor?

Güneş’te gerçekleşen reaksiyon kimyasal değildir. Bundan dolayı yanma değildir. Güneş, içinde %73,46 oranında var olan hidrojen (H) elementinin radyoaktif tepkimesi sonucu ısı ve ışık ortaya çıkar.

Hidrojen (H) elementi çekirdekleri bir olursa çekirdek tepkimeye girer. Bu olaya radyoaktif tepkime adı verilir. Tepkime sırasında ortaya helyum (He) atomu ve enerji çıkmaktadır. Bu sırada kütle kaybı meydana gelir. Yok olan kütle enerji olarak ortaya çıkar.

Yok olan kütlenin ne kadar enerjiye dönüştüğü ise Einstein’ın meşhur formülü E = m x c2 ile hesaplanır.

Bu bir birleşme/kaynaşılma yani füzyon reaksiyonudur. Güneş üstünde bu olay milyonlarca yıldır doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş ''yanar'' kelimesi büyük bir kavram yanılgısıdır. Güneş yanmaz aslında büyük bir radyoaktif reaksiyon içindedir.