İlk yağ lambaları nasıl bulundu?

Yanan odunlar ve çalılar insanlara ışık verir ancak taşınması mümkün değildir. Aslında odun mevcut tek yakıt değildir. İnsanlar ateş üzerinde et pişirirken yağın damladığında alev aldığını fark etmiştir. Küçük bir ateş, kurumuş bir odunun yağa batırılıp yakılması ve bir meşale haline getirilmesiyle oluşabilir.

Bundan daha uygun olan bir biçim ise, içine bir bitki lifinden fitil batırılmış, bir kap içindeki (örnek olarak oyulmuş bir taş) yağdır. Batırılmış fitil yağı emerek uç tarafından yanacaktır. Ayrıca insanların ihtiyaçlarına göre her yere taşınabilme özelliğine sahip olacaktır. Bahsedilen bu ilkel lambaların MÖ 20.000 yıllarına kadar kullanıldığını gösteren kanıtlar vardır.