İlaçların doping içerip içermediğini nasıl anlarız?

Dünya Anti-Doping Ajansı her yılın ilk aylarında hangi maddelerin ve yöntemlerin yasaklı kapsamına girdiğini bildiren bir doping listesi yayınlamaktadır. Genellikle bir önceki yılın listesine eklemeler veya çıkarmalar yapılan bu listeler, ilgili federasyonlara gönderilir.

Sporcular kullanacakları ilaçların yasaklı listesine girip girmediğini bir hekime danışarak öğrenmek zorundadır. Listede yer alan yasaklı maddeleri kullandığı saptanan sporcular, dopingli sayılarak ceza alırlar.