THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir

Doktrin nedir?

Doktrin veya öğreti, belirli bir konu ya da inanç sistemine ilişkin kabul edilen ilke ve kurallar bütünüdür.

Dini bağlamda sıkça kullanılan öğreti kavramına önceki bilgilerden yararlanarak geliştirilmiş olan ortak hukuk ilkelerinde de rastlanmaktadır. Meşru müdafaa, adil kullanım ve ilk elden satış öğretisi bu ilkelere örnek gösterilebilir. Kimi kurumlarca "öğretilen şey" olarak tanımlanan doktrin, iş süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımına vurgu yapmaktadır.

Gerçeklerle değil doğrularla ilgilenir. Daha çok siyasi olaylarda adı ortaya çıkar. Örneğin ekonomik kriz bir siyasal olaydır. Bu süre içindeki her şey doktrine girer. (Monroe doktrini,Truman doktrini)