Sosyopat nedir?

Sosyal kanunlara, toplumsal hayatın gerektirdiği kurallara uyamama durumuna sosyopati (antisosyal kişilik bozukluğu) denir. Sosyopat, antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun sosyal ortamda görülen halidir. Kişiler kurallara uymakta zorluk çeker, kanunları çiğner, diğer kişilerin haklarına saygı duymazlar. Karşılarındaki bireyle etkili bir iletişime geçemezler, duygularını anlayamazlar ve onlardan etkilenmezler, hatalarından pişmanlık duymazlar. Kısacası empati yoksunu bir kişilikleri vardır. Bu kişilere sosyopat denir.

Bu rahatsızlıkta en sık görülen durum suç işleme, saldırganlık gibi problemlerdir. Kişiler suç işlemeye karşı her zaman meyillidirler. Ruhsal yada fizyolojik bir bozukluk değil, bir kişilik bozukluğudur ve erken yaşlarda belirtiler verir. Ancak tanısı 18 yaşından sonra konur. Bebeklik yaşlarında belirti vermez, çocukluk dönemlerinde yavaş yavaş toplum kurallarına uymama, davranış bozuklukları ile kendini göstermeye başlar. İlerleyen yaşlarda ise kişiye, sosyopati kişilik bozukluğu olarak tanı konur.