Sömürgeciliğin başlıca nedenleri nelerdir?

Büyük devletlerin yayılmacı politikası

Tarihte kurulan büyük devletlerin hepsi yayılarak bir cihan devleti olma hayalini taşımışlardır. Bunun altında ekonomik nedenler ve başka uluslara hakim olma arzusu yatsa da bu duygunun arkasındaki asıl neden dünya hakimiyetidir.

Göç, koloni ve artan nufusa yeni yerler bulma düşüncesi

Büyük devletler artan nufuslarını barındırmak için farklı bölgelerde yeni yerleşim yerleri kurmuşlardır.

İnsan gücü ihtiyacı

Sömürgeci devletler ülkelerinde çalıştıracak insanlara ihtiyaç duymuşlardır. Özellikle Amerika’nın keşfi üzerine geniş tarım alanlarında çalışacak insanlara ihtiyaç ortaya çıkmış ve bunun üzerine Afrika’dan Amerika’ya köle ticareti başlamıştır.

Hammadde sorunu

Sanayi devrimiyle birlikte hammadde ihtiyacı ortaya çıktı. Bu durum sömürgeci devletler arasında büyük bir yarışa yol açtı. I. ve II. Dünya Savaşı'nın temel sebebi de bu hammadde paylaşımından doğan anlaşmazlığın silahlı mücadeleye dönüşmesidir.

Jeopolitik konum

Yer altı ve yer üstü zenginlikleri bulunan bölgeler sömürgeci devletlerin daima hedefi olmuştur.

Dini yayma

Tarih boyunca birçok devlet kendi dinlerini yaymak için birbirleriyle mücadele etmiştir. Bunun en büyük örneği İslam-Hristiyanlık savaşıdır. Bu mücadelenin sebebi Kudüs'ü ele geçirme gibi görünse de aslında bir hakimiyet savaşıdır.