I. Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen Cephesi'nin açılma nedenleri nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin kutsal yerleri İngilizlerden korumak istemesi bu cephenin açılmasındaki başlıca nedendir. İngilizler bu savaşta Arapları Osmanlı Devleti aleyhinde kışkırtmıştır.

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa İngilizler’le ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele etmiş ancak başarılı olunamamıştır.