I. Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesi'nin açılma nedenleri nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngilizler'den geri almak ve Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin Uzak Doğu sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesi bu cephenin açılmasının başlıca nedenlerindendir.

Cephede mücadele 3 Şubat 1915 tarihinde başladı. Osmanlı ordusu Kanal Cephesi'nde Almanya'nın desteğiyle iki büyük harekat düzenlendi ancak başarılı olamadı.