Türkiye'nin bölge olarak önemi nedir?

Türkiye bulunduğu coğrafi konum başta olmak üzere sahip olduğu özellikler ile dünyanın ve özellikle Ortadoğu bölgesinin en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.

Türklerin 1071’de Sultan Alparslan’ın önderliğinde Anadolu’ya gelişlerinden itibaren başlayan Türkiye tarihi hem Ortadoğu coğrafyası açısından hem de dünya tarihi açısında önemli olaylara şahit olmuştur.

Anadolu toprakları 1071’den günümüze kadar Müslüman Türklerin kontrolünde kalmıştır. Coğrafya açısından 3 kutsal dinin merkezi ve bereketli topraklara sahip olan Ortadoğu ve Mezopotamya’ya yakın olması Türkiye’yi ve Anadolu coğrafyasını önemli kılan etkenlerdir. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu Anadolu Asya kıtası ve Avrupa arasında bir köprü vazifesi görmekte. Özellikle geçmiş dönemlerde Ortadoğu ve uzak doğu Asya’dan gelen ticaret yolları Anadolu’dan geçiyordu. Günümüzde de Asya’nın Avrupa ile olan kara bağlantısını Türkiye sağlamaktadır.

Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bereketli ve verimli topraklara sahiptir. Coğrafyasında 4 ikliminde bir arada yaşanabildiği bir yer olan Türkiye ekonomik açısından önemini buna borçludur. Her türlü tarım ürünün yetiştirilebildiği ülkemiz toprakları dünyanın en zengin toprak çeşitlerini içerisinde barındırmaktadır.

Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan önemi kadar buna bağlı olarak siyasi önemi de var. Türklerin Anadolu’ya göç etmesinden önce Hristiyan egemenliği altında olan Anadolu toprakları, Türklerin gelişiyle birlikte Müslümanların hâkimiyeti altına girmiş ve günümüze kadar da böyle kalmıştır.

Dolayısıyla Anadolu toprakları üzerinde kurulan Türk devletleri batılı Hristiyan devletlerin hep hedefinde olmuştur. Özellikle 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in Ortodoks Hristiyanların kutsal kenti ve Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti İstanbul’u fethetmesiyle Hristiyan dünyasının Türkiye üzerindeki hedefleri daha da büyümüştür ve halen de devam etmektedir.

Türkiye 600 yıl 4 kıtaya hükmeden ve çeşitli kavimleri barış içerisinde birlikte yaşatmayı başarabilen Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi olarak İslam dünyasının umudu konumunda olan bir ülkedir. Osmanlı’nın parçalanmasının ardından savaşın, kan ve gözyaşının eksik olmadığı İslam dünyası Türkiye’ye ve onun Osmanlı’dan gelen birleştirici gücüne bugün hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Türkler yüzyıllardır İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir millettir. Dolayısıyla Türkiye Müslümanlara önderlik yapabilecek tek ülke olduğu için İslam dünyası açısından çok önemli bir ülkedir.