Anadolu ne zaman Türkiye oldu?

Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkler'in akın akın Anadolu'ya gelmeleri sonucu Avrupa'da burası Turchia/Turquie (Türkiye) diye anılmaya başlandı. Avrupalı yazarlar Anadolu'ya Türkiye derken, Müslüman yazarlar, Selçuklular devlet kurduktan sonra dahi burası için, hiçbir siyasal anlamı kalmamasına rağmen Rum/Roma diye bahsetmeye devam etmişlerdir.