Düzmece Mustafa gerçekten Yıldırım Bayezid’in oğlu değil midir?

Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı’nda esir düşmüş oğlu Mustafa Çelebi en ilginç şahsiyetlerden birisidir. Saltanat mücadelesine en son o katılmıştır. Timur tarafından esir alınarak Semerkand’a götürülmüştü. Timur’un ölümünden sonra serbest bırakıldı. Bir müddet Niğde civarlarında bulundu. Daha sonra İsfendiyaroğlu’nun topraklarına gitti, buradan da Rumeli’ye geçti. 1419 yılında Selanik taraflarında Mehmed Çelebi ile yaptığı savaşı kaybedince Bizans’a sığındı.

Osmanlı tahtı için bir tehdit unsuru olarak kaldı. Çelebi Mehmed, onun Bizans’ta tutulması karşılığında yıllık 300 bin akçe vermeyi kabul etmişti. Mustafa Çelebi, Çelebi Mehmed hayatta olduğu müddetçe Limni Adası’nda kaldı. Çelebi Mehmed’in 1421’de Edirne’de ölümü, Bizans’ın elinde bulunan Yıldırım’ın oğlu Mustafa’nın durumu haber alıp, harekete geçmesinden korkulduğu için günlerce saklandı. Gerçekten de durumu haber alan Mustafa Çelebi harekete geçtiğinde bütün Rumeli’yi kısa sürede hakimiyeti altına aldı.

Ancak II. Murad’ın yanındaki devlet adamlarının çabalarıyla ordusu dağıtılarak mağlup edildi. Mustafa Çelebi Eflak’a kaçmak üzere iken Kızılağaç Yenicesi’nde yakalandı. Edirne’ye getirilerek 1422’de kale burcuna asıldı. Osmanlı tarihleri bu Mustafa Çelebi’nin Yıldırım’ın gerçek oğlu olmadığını iddia ederler ve onu “Düzme” veya “Düzmece Mustafa” diye adlandırırlar. Böyle davranmaları onun meşruiyetini kaybetmesi için yapılan propagandanın bir sonucudur.

Düzmece Mustafa sahte bir şehzade değildir. Yıldırım Bayezid’in gerçek oğludur. Çelebi Mehmed’in onun için Bizans’a yıllık 330 bin akçe vermesi onun gerçekten Yıldırım’ın oğlu olduğunu ispatlayan bir durumdur. Yine tarihî takvimlerde de onun Yıldırım’ın gerçek oğlu olduğu açıkça belirtilir. Mustafa Çelebi, hakkında romanlar yazılan bir şehzadedir.