Osmanlı'da şehzadelerin çocukları ne olurdu?

Şehzadelerin hizmetinde cariyeler ve hadım ağaları vardı. Fakat ağalar yanlarında biri olmadan şehzadelerle görüşemezlerdi. Hadım ağalar şimşirlik binasının alt katında bulunan odalarda kalırlardı. Şehzâdelerin her türlü ihtiyacı şimşirlik binasındaki dairelerde karşılanırdı.

Şehzadeler cariyelerle cinsel ilişkiye girebilirlerdi ancak çocuk sahibi olamazlardı. Gebe kalan cariyelerin çocukları düşürülürdü. Şehzadelerin sakal bırakmaları yasaktı. Sakal, padişahlığın sembolü olarak görüldüğünden ancak tahta çıkan şehzâde “irsal-i lihye” adı verilen bir törenle sakal bırakırdı.

Osmanlı tarihinde nadir olarak bazı şehzâdelerin tahta geçmeden çocuklarının gizlice doğumu sağlanıp, sarayın dışında büyütüldüğü de olmuştur.