1703 Edirne Vak’ası’nın sebepleri nelerdir?

Görünüşte, 1703 Temmuz’unda Gürcü Seferi’ne gönderilen 200 kadar cebeci askerinin, birikmiş maaşlarının ödenmemesi yüzünden başlayan isyanın başka birçok sebebi vardı. İsyan için sebepler çok önceden oluşmaya başlamıştı. Sultan II. Mustafa’nın, Köprülü ailesiyle iktidar mücadelesine girmesi, hocası Seyyid Feyzullah Efendi’nin üst düzey kadroları kendi adamları ile doldurması ve devlet işlerine gereğinden fazla müdahale etmesi, olumsuz sonuçlarına rağmen Karlofça Antlaşması’nın imzalanması ve Sultan II. Mustafa’nın hükümet üyeleriyle İstanbul’u terkederek Edirne’ye yerleşmesi ve seferlerde reayadan da binlerce kişinin asker yazıldıktan sonra barışın tesis edilmesiyle bunların askerî sınıftan çıkarılmak istenmesi asıl önemli nedenlerdi.