Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan gayrimüslimler hangileriydi?

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk dönemlerde orduda görev yapan birçok Hristiyan asker vardı. Ancak gayrimüslimlerin devletin üst makamlarına gelmek için Müslüman olmaları gerekiyordu. XVI. yüzyılda ordudaki gayrimüslim askerler, voynuk, martolos gibi geri hizmet kıtaları dışında ortadan kalktı. Fakat gayrimüslimler devlet kademelerinde hekim, mimar, tercüman gibi görevlerde bulunmaya devam ettiler.