Yıldırım Bayezid'in, ikinci Anadolu seferinin sonucu ne oldu?

Osmanlılar, Rumeli’de Hristiyanlar’la mücadele ederken, Karamanoğulları ile eskiden beri süregelen anlaşmazlık tekrar günyüzüne çıktı. Alaeddin Ali Bey, Ankara’ya girip Osmanlılar’ın Anadolu Beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa’yı esir aldı. Karamanoğlu, bir süre sonra Timurtaş Paşa’yı hediyeler ve elçilerle birlikte Yıldırım Bayezid’in yanına gönderip, yeniden barış yapmak istedi. Bayezid antlaşma teklifini reddedip, ordusuyla Karaman Beyliği’nin üzerine yürüdü. 1397’de Akçay’da yapılan muharebede mağlup olan Karamanoğlu, Konya Kalesi’ne kapandıysa da şehir halkı kendisine yeterli desteği vermedi.

Alaeddin Ali Bey yakalanarak idam edildi. Ali Bey’in öldürülmesiyle Toroslar’ın güneyindeki birkaç şehir dışında bütün Karaman toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı tehlikesi karşısında yalnız kaldığını gören Kadı Burhaneddin, Memlük Sultanı Berkuk’a elçi gönderip onun himayesine girdi. Yıldırım Bâyezid 1398 yılında, Samsun’u Kubadoğlu Cüneyd Bey’in elinden alınca, bütün Canik bölgesi beyleri Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler. Kadı Burhaneddin, Akkoyunlu Reisi Kara Yülük Osman Bey tarafından öldürtülünce, Sivas halkı Osmanlılar’dan yardım istedi.

Yıldırım Bayezid, Kadı Burhaneddin'in ölümü ile Orta Anadolu’yu rahatça kontrolü altına alma imkanına kavuştu. Şehzade Süleyman Çelebi komutasındaki bir Osmanlı ordusu Sivas önlerinde Kara Yülük’ü mağlup etti.

Daha sonra kalabalık bir orduyla gelen Yıldırım Bâyezid şehre girdi. Kadı Burhaneddin’in oğlu Zeynelabidin’i tahttan indirip, Sivas, Tokat, Kayseri, Kırşehir ve Aksaray gibi önemli şehirleri Osmanlı topraklarına kattı. Memlük Sultanı Berkuk’un ölmesi ve yerine geçen Ferec’in de ülkede duruma tam manasıyla hakim olamamasıyla Bayezid, gözünü güneydeki Dulkadir ve Memlük topraklarına dikti. Elbistan, Malatya, Behisni, Hısnı Mansur, Kâhta ve Divriği gibi şehirler Yıldırım Bayezid’e boyun eğdi.

Osmanlılar ile Memlükler arasında, Dulkadir toprakları üzerinde ilk defa bu dönemde başlayan rekabet yüzyıldan fazla sürecekti. Kaderin cilvesi midir bilinmez, 13. asrın ortalarında aynı topraklar için Anadolu’nun Osmanlılar’dan önceki sahipleri olan Türkiye Selçukluları ile Mısır ve Suriye’nin Memlükler’den önceki hakimleri Eyyubiler arasında yapılan savaşlar her iki devletin Moğol istilası karşısındaki direncini kırdığı gibi şimdi de Osmanlı-Memlük rekabeti adeta Timur’un bu tarafa gelmesine davetiye çıkartmıştı.