Osmanlı'da aşiretler, Anadolu’nun dışında hangi bölgelerde yaşıyorlardı?

Anadolu dışında Rumeli ile Suriye ve Irak’ta da Türk aşiretleri vardı. Rumeli’deki aşiretler Rumeli Yörükleri diye anılırlardı ve bu bölgeye Osmanlılar tarafından Anadolu’dan getirilerek yerleştirilmişlerdi. Rumeli Yörükleri içindeki büyük aşiretler; Naldöken Yörükleri, Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri, Selanik Yörükleri, Kocacık Yörükleri, Ofcabolu Yörükleri, Vize Yörükleri idi.

Suriye ve Irak’taki Türkmenler, Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bu bölgelere yerleşmişlerdi. Halep ve civarında Halep Türkmenleri, Hama’da Selluriye (Salur) Türkmenleri ile Hama Bayadı, Humus’ta Salur, Avşar ve Bayındır boylarına mensup Türkmenler, Trablusşam ve Lazkiye’de de yine Avşar, Salur ve Bayındır boylarına mensup aşiretler yaşıyorlardı. Şam civarında da Bayadlar vardı. Irak’ta özellikle Kerkük bölgesinde yoğun bir Türkmen nüfusu mevcuttu.