Osmanlı döneminde aşiretler Anadolu’da hangi bölgelerde yaşıyorlardı?

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan aşiretlerin büyük bölümü Anadolu’da bulunuyordu. Anadolu’daki en büyük iki aşiret Uluyörük ve Dulkadirli Türkmenleri'ydi.

Uluyörük, Tokat, Sivas, Çorum, Kırşehir, Çorum, Ankara, Eskişehir ve Yozgat’ta; Dulkadirli Türkmenleri ise Maraş, Kırşehir, Yozgat, Adana, Urfa, Adıyaman ve Kayseri’de yaşıyorlardı. İki aşiretin XVI. yüzyıldaki toplam nüfusu 300 bin civarındaydı.
Anadolu’da orta büyüklükteki bir şehrin bu dönemde 5-10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında aşiretlerin nüfusu oldukça büyük bir rakamdır.

Konya Bozkırı’nda Atçekenler; Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Balıkesir’de Çepniler; Kayseri’de Avşarlar; Sivas’ın güneyinde (Divriği, Şarkışla, Kangal, Gürün ve civarı) Yeni İl Türkmenleri (Dulkadir ve Halep Türkmenleri’nden meydana geliyordu); Ankara ile Bursa arasında Karakeçililer; Diyarbakır, Urfa, Mardin, Erzurum ve Kars civarlarında Bozulus Türkmenleri (Akkoyunlu aşiretleri); Manisa’da Ellici ve Mukataa Yörükleri; İç Ege’de (Kütahya, Uşak, Denizli) Bozguş Yörükleri, Kılcan Yörükleri ve Akkeçili Yörükleri; Denizli’de Kayı Yörükleri ve Çobanlar Yörükleri; Aydın’da Karacakoyunlar, Çuga Yörükleri ve Çulluyan Yörükleri yaşıyorlardı.

Muğla ve civarında Kayı, Kızılcakeçili, Kızılcakoyunlu, Divâne Ali, Balıkcı ve Horzum aşiretleri; Mersin ve civarında İçel Yörükleri, Kütahya’da Kütahya Yörükleri; Antalya’da Teke Türkmenleri, Bolu’da Bolu Yörükleri; Hatay ve civarında Özeroğulları (Üzeyir Türkmenleri); Adana’da Ramazanlu Ulusu; Tarsus’ta Varsaklar; Kastamonu’da Kastamonu Yörükleri; Kayseri, Isparta, Afyon, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir’de Danişmendliler yerleşmişlerdi.