93 Harbi’ne Osmanlı İmparatorluğu’nu kim soktu?

İngiltere baş delegesi Salisbury, II. Abdülhamid’e bir defasında mektupla, bir defasında da huzuruna çıkarak Ruslar’ın savaşacaklarını, Osmanlılar’ın hazırlıksız ve müttefiksiz olduğunu, bu durumu dikkate alarak hareket etmelerini söylemiş ve kongre kararları kabul edilmezse delegelerin İstanbul’u terkedeceklerini de bildirmişti.

Bu haber üzerine devlet adamlarını saraya çağıran padişah durumu müzakere etmelerini istedi. Müzakerenin sonunda Midhat Paşa, ''Bu tekliflere karşı savaşmak için askerin gücüne bakılmaz. Biz Anadolu’ya 400 kişi ile geldik. Yine 400 kişi kalıncaya kadar savaşırız'' dedi.

Sadrazam Midhat Paşa’nın yanısıra Serasker Redif Paşa ve Mahmud Celaleddin Paşa da savaş taraftarıydılar. Cevdet Paşa, bu hadiseyi ''Midhat Paşa tüfeği doldurdu. Mahmud Celaleddin Paşa üst tetiği çıkardı. Redif Paşa ateş etti'' şeklinde anlatır.