Avrupalı seyyahların Osmanlı’ya bakış açısı nasıl değişti?

Ahmet Evin, 1630’lardan sonra Osmanlı ülkesine gelen seyyahların eserlerinde, yavaş yavaş Türkler hakkındaki peşin fikirlerden vazgeçildiğini ve gözlemin ön plana çıktığını tespit etmiştir. Daha önce Türkiye barbarlığın kol gezdiği, hiçbir şeyin iyi olmadığı bir yerken, artık ön yargısız gözlem yapan seyyahların eserlerinde kanunların ve iyi işleyen kurumların bulunduğu bir imparatorluktur.

Osmanlı genişlemesinin durması yüzünden bir kabus haline gelen Türk korkusunun azalması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü kaybetme sebeplerinin merak edilmesiyle seyyahlar eserlerinde objektif davranmaya başlamışlardır. XVIII. yüzyılın sonlarında ise Antik çağlar hakkındaki araştırmaların ilerlemesi ve Avrupa’nın eski Yunan’ı kendi medeniyetinin temeli olarak görmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yeni bir düşmanlık başlamıştır. Avrupalılara göre Osmanlılar, Hristiyanlar’ı idare eden despotlardır ve Avrupa’dan tamamen atılmalıdırlar.