Avrupalılar’ın Osmanlı hakimleri hakkındaki görüşleri nelerdi?

Osmanlı adalet sisteminin Avrupa’ya önemli bir etkisi o dönemde hakim karşılığında kullanılan ''kadı'' isminin Almanca’ya girmesi ve bugün bile kullanılmasıdır. Leyla Coşan, ''Alman Dilinde Kadı Sözcüğünün Yeri'' isimli makalesinde bu konuyu teferruatlı olarak ele almıştır. Osmanlı yargı sistemini inceleyen Avrupalılar, kadıların yetkilerini de eserlerinde anlatmışlardır.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde esir olarak Türkiye’de uzun süre yaşayan Giovanantonio Menavino, kadının önemli önemsiz herşey hakkında hüküm verme yetkisi ve gücünden bahseder. Menavino eserinde örnekler vererek kadının yetkilerini ve adaletini anlatır. Kadının şehrin hâkimi olduğunu tüm şehri gözetleyip, satışlarda, ölçü birimleri ile oynamak suretiyle, haksızlık yapıldığını gördüğünde satıcının malına mülküne el koyup, kanunun gereğine göre cezalandırdığını anlatır. Fransız Guillaume Postel ise en ücradaki köyün bile sınırsız yetkilere sahip olan kadının bütün kanunları en iyi şekilde bilmesinin beklendiğini anlatır.