III. Selim döneminin önemli olayları nelerdir?

III. Selim tahtta çıktığında Avusturya ve Rusya ile savaş devam ediyordu. Büyük mağlubiyetler alınmasına rağmen bütün Avrupa’yı sarsan Fransız İhtilali sebebiyle, savaştan çok büyük kayıplara uğranılmadan çıkıldı. Avusturya’yla 1791’de Ziştovi Antlaşması, Rusya’yla da 1792’de yapılan Yaş Antlaşması ile savaş bitirildi. Avrupa’daki karışıklıklar sayesinde Osmanlılar, bir müddet rahat nefes alıp, yeniliklere başlayabildiler.

1798 yılında Napolyon kısa sürede Mısır’ı işgal etti, Suriye’ye doğru ilerleyişi Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından durduruldu. İngilizler’in desteği ile daha sonra Fransızlar, Mısır’da mağlup edildiler ve 1801’de buradan tamamen çekildiler. Napolyon’un Mısır’ı işgali, Kanuni döneminden itibaren bazen gerilimli dönemler geçirse de, devam eden Osmanlı-Fransız dostluğuna büyük bir darbe vurdu. Mısır’ın içine düştüğü bu karışık durumundan istifade eden Kavalalı Mehmed Ali Paşa burada idareyi ele geçirdi.

Sırplar isyan ederek Belgrad’ı ele geçirdiler. Ancak Osmanlı kuvvetleri bu isyanı büyümeden sona erdirdi. Fransa ile ilişkilerin yeniden geliştirilmesi Rusya ve İngiltere ile savaşa sebep oldu. 1807’de başlayan savaşta İngilizler, İstanbul önlerine bir donanma gönderdiler, ayrıca İskenderiye’yi de işgal ettiler.

Ruslar da kısa sürede Rumeli’nin önemli yerlerini ele geçirdiler. III. Selim tahttan indirildiğinde bu savaş devam etmekteydi. III. Selim devrinin en önemli hadiselerinden birisi de iç karışıklıklardır. Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerinde birçok isyan çıktı. Pazvandoğlu İsyanı bunların en meşhurlarındandır. Arabistan’daki Vehhabi isyanı ise iyice büyüdü. Bu isyan sonucunda Mekke asilerin eline geçti.