Osmanlı Devleti 1736-1739 savaşında nasıl başarı kazandı?

Osmanlı İmparatorluğu 1736-1739 Savaşı ile Pasarofça Antlaşması’nda uğradığı kayıpları telafi ettiği gibi, güçlenen Rusya’nın yayılışına da set çekti. Bu savaşta başarılı olunmasının önemli bir sebebi de Osmanlı ordularını II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Zenta, Petervaradin ve 1717’de Belgrad’da arka arkaya mağlup eden Avusturyalı komutan Prens Eugen’in olmamasıydı. Eugen’in 1736’da ölmesi Osmanlılar için büyük bir avantaj olmuştu. Daha önceleri, Eugen’in adı bile Osmanlı yöneticilerini rahatsız ediyordu. Ayrıca II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı ordularında iyi komutanlar bulunmaması imparatorluğun en büyük dezavantajıydı. 1736-1739 Savaşı’nda Hekimoğlu Ali Paşa, İvaz Mehmed Paşa gibi önemli komutanlar vardı.

Patrona İsyanı ile tahta çıkan I. Mahmud, 1732 yılında çıkardığı bir emirle timar sistemini yeniden düzenlemişti. Yeniçerilere bir çeki düzen vermeye çalışmış, sınır boylarına yeni kaleler yaptırtarak savunmayı güçlendirmişti. Fransız Kont Bonneval’in, Prens Eugen ile anlaşamaması sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’na gelmesi de Avrupa’daki askeri bazı gelişmelerin getirilmesini sağlamıştı. Osmanlı hizmetine girdikten sonra Humbaracı Ahmed Paşa adını alan Kont Bonneval, Osmanlı askeri düzenini yeniden örgütlemeyi başaramadı, ancak humbaracı birliklerini canlandırdı. Yeni top, barut ve tüfek imalathaneleri kurdurdu. Yapılan bu reformlar ve komuta kademesinin kuvvetli olması 1736-1739 savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun başarıya ulaşmasının sebeplerindendi.