I. Murad tahta çıktığında kardeşlerine nasıl davrandı?

I. Murad tahta çıktığında hayatta iki kardeşi vardı. (Halil ve İbrahim) Bunlardan Halil, Orhan Gazi’nin eşlerinden Theodora’dan doğmuştu. Theodora, daha önce Bizans İmparatorluğu yapan Kantakuzenos’un kızıydı. Şehzade Halil aynı zamanda Bizans İmparatoru Ioannes’in kızı ile nişanlıydı.

Bursa sancak beyliği yapan şehzadenin babası tarafından çok sevildiği ve Osmanlı tahtına aday olarak gösterildiği rivayetleri vardır. I. Murad, Osmanlı hakimiyetinden çıkan Ankara’yı geri aldıktan sonra Eskişehir civarına yönelerek, bu bölgede olan kardeşlerini ortadan kaldırdı. Osmanlı tarihleri bu olay hakkında fazla bilgi vermez. Şehzadelerin isyan ettiklerine dair ufak kayıtlar vardır. Şehzadelerin öldürülmesiyle Osmanlı hanedanında ilk kardeş kanı döküldü.