Osmanlı tarihçiliğinin özelliği nedir?

Osmanlı tarihçiliği, klasik İslam tarihçiliği ekolünde eserler vermiştir. Osmanlılar’dan önceki İslam dünyasında oluşan bu tarihçilik anlayışında olaylarla ilgili kaynaklar tespit edilmeye ve rivayetlerin doğruluğu bulunmaya çalışılır. Bu konuyla ilgili olarak bir usul gelişmiştir.

Bu tür tarihçilikte kullanılan dil İran tarihçiliğindekine kıyasla çok sadedir. Osmanlı tarihçileri ayrıca tarih felsefesi alanında önemli bir teori geliştiren İbn Haldun’un tesirinde kalmışlardır. Tarihçiler, genellikle devlet ileri gelenlerinin birinin himayesinde olduklarından veya üst düzey birinin himayesini kazanmak istediklerinden eserlerinde zaman zaman şahısları değerlendirmede tarafgir olabilmişlerdir.

Bu yüzden bir Osmanlı tarihi kullanılırken, eser, yazar ve çevresiyle değerlendirilmelidir. Osmanlı tarihçiliğinde, Klasik İslâm tarih yazıcılığına göre hadiseler yıllara göre anlatılmakta ve her yılın sonunda o sene içinde ölen şeyh, vezir, şair gibi kimselerin biyografileri verilmektedir.