I. Murad tahta nasıl çıktı?

I. Murad, Orhan Gazi’nin altı oğlundan ikincisiydi. Aynı anneden (Nilüfer Hatun) olan ağabeyi Rumeli fatihi Süleyman Paşa’nın bir av sırasında attan düşerek ölmesi ona saltanat yolunu açmıştı. Ağabeyinin ölümü üzerine Rumeli fetihlerinde onun yerini aldı. Süleyman Paşa’nın yerine geçtikten sonra başarılı faaliyetler yürüten I. Murad, babasının 1362’de ölümünden sonra devletin başına geçti.

I. Murad, tahta çıkınca Ankara’nın geri alınmasıyla meşgul oldu. Bu durumdan istifade eden Bizans, Osmanlılar’ın elinde bulunan Çorlu, Burgaz ve Malkara gibi yerleri geri aldı. Sultan Murad Anadolu’da hakimiyeti sağladıktan sonra Rumeli’ye dönerek bu yerleri tekrar ele geçirdi.

Fethedilen yerlerde daha önce başlanılan Türk nüfusunun iskanına devam etti. Dimetoka’ya giderek, orayı Rumeli akınları için merkez yaptı. 1363 yılında Lala Şahin, Filibe’yi fethetti. Buranın fethiyle Edirne kuzeyden emniyete alındığı gibi, İstanbul’a hububat ve vergi geliri sağlayan Meriç Vadisi de Osmanlılar’ın kontrolü altına girdi. Bu gelişmeler üzerine Bizans, 1363’te Osmanlı Beyliği ile anlaşma yoluna gitti. Bizans, yapılan antlaşmayla Osmanlılar’ın Avrupa fetihlerini tanıyordu.