Kanuni Sultan Süleyman, Fransa’ya kapitülasyon verdi mi?

İlk kapitülasyonların 1535’te Fransızlar’a verildiğini hemen hemen herkes bilir. XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Venedik, Ceneviz gibi Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar verildiyse de, bunlar Kanunî döneminde Fransa’ya verildiği iddia edilen kapitülasyon gibi çok kapsamlı değildi. Ancak Kanuni döneminde bu kapitülasyonlar verilmemiştir. Halil İnalcık’a göre, Fransız Elçisi De la Forest ile Veziriazam Makbul İbrahim Paşa arasında yapılan müzakereler sırasında bir kapitülasyon taslağı hazırlanmıştı. Fakat Veziriazam İbrahim Paşa’nın ölümü üzerine kapitülasyon antlaşması yürürlüğe girmedi ve taslak halinde kaldı.

Bu antlaşmanın Türkçe metni de mevcut değildir. Prof. İnalcık, ilk gerçek Osmanlı kapitülasyonun 18 Ekim 1569’da II. Selim tarafından Fransızlar’a verildiğini belirtir. Bazı yazarlar ise Fransızlar’la daha sonraki yıllarda yapılan kapitülasyon antlaşmalarında “Kanunî dönemine” atıf yapılmasından hareketle bu kapitülasyonun verildiği kanaatindedirler.