Sultan Abdülhamid tahta çıkarken ne pazarlık yaptı?

V. Murad, sağlık durumunun hükümdarlık yapmaya elverişsiz olması yüzünden tahttan indirilerek, yerine veliaht Şehzade Abdülhamid geçirildi. II. Abdülhamid tahta geçerken Yeni Osmanlılar, özellikle Şura-yı Devlet Reisi Midhat Paşa şehzâdeyle pazarlık yapmış ve Meşrutiyet’i ilan edeceği sözünü almıştı.