Safevi Devleti nasıl yıkıldı?

XVIII. yüzyılın başlarında İran’da Safevi hakimiyeti sallanmaya başladı. Safeviler’e tabi olan Afganlar isyan ederek, Orta ve Güney İran’a hakim oldular. 1694-1723 yılları arasında tahtta bulunan Son Safevi hükümdarı Şah Hüseyin’in oğlu Tahmasb, Afganlılar’ın istilası üzerine Tebriz’e kaçarak, II. Tahmasb adıyla kendisini şah ilan etti. İran’da iktidar boşluğu oluştu.

Ancak ülkeye hakim olamadı ve Horasan’a kaçarak, Avşar-Kaçar Türkler’inden yardım aldı. Avşarların lideri Nadir Şah, önce II. Tahmasb’a yardım ederek İran’da hakimiyeti sağladı. Ardından da 1736’da III. Abbas’ın çocuk yaşta ölümü üzerine Safevi hanedanına son vererek, İran’da Avşar hakimiyetini başlattı.