Kırım Savaşı'nda hangi cephelerde savaşıldı?

Osmanlı ordusu Varna, Şumnu ve Silistre’de, Ruslar’la savaşıyordu. İngiliz ve Fransızlar bu cephede harekete geçmek üzereyken Rusya, Avusturya’nın da onların yanında savaşa girmesini önlemek için işgal ettiği Eflak ve Boğdan’dan geri çekildi. Rusya’nın çekilmesinden sonra bu prenslikleri Avusturya işgal etti.

Bu olay savaşın gidişatını değiştirdi. Tuna’yı aşıp, Odessa’ya girmek isteyen müttefik kuvvetleri, Avusturya’nın, Eflak ve Boğdan’a girmesi sebebiyle bu harekattan vazgeçmek zorunda kaldılar.

İngiliz ve Fransızlar, Rus deniz gücünü yok etmek için, savaşı, büyük bir tersaneye sahip olan Sivastopol’un bulunduğu Kırım’a taşıdılar. Başlangıçta Kırım’a gönderilen 60 bin müttefik askerinin sayısı, 1855 baharında, 140 bine ulaştı. Burada savaşan askerlerin çoğu İngiliz veya Fransız birlikleriydi.

Osmanlı kuvvetleri, bu cephede onlara göre sayıca daha azdı. Osmanlı birlikleri, Kafkaslar’daki savaşın yükünü üzerlerine almışlardı. Ancak bu tarafta Ruslar’ı durduramadılar. Doğu Anadolu’ya giren Rus birlikleri başarılı olarak, 25 Kasım 1855’te Kars’ı ele geçirdiler.

14 Eylül’de Kırım’a çıkan müttefikler, 20 Eylül’de Alma Irmağı kıyılarında Ruslar’ı mağlup ettikten sonra, Sivastopol’u kuşatma altına aldılar.

Kırım’daki diğer büyük çatışmalar 25 Ekim’de Balaklava’da ve 5 Kasım’da İnkerman’da meydana geldi. Bu iki savaşta da Ruslar mağlup oldu. 26 Ocak 1855’te müttefikler ile Torino’da bir antlaşma yapan Piyemonte (Sardunya) de Ruslar’a karşı savaşa girdi.

Piyemonte Kralı Viktor Emanuel, Avusturya’ya karşı İngiliz ve Fransız desteğini alarak, İtalya birliğini kurmak için bu savaşa girmişti. Rus Çarı I. Nikola hasta olmasına rağmen, doktorları dinlemeyerek, -20 derecede askerlerini teftiş etmiş ve bunun sonucunda ilerleyen hastalığı sebebiyle 2 Mart 1855’te ölmüştü.

Fransızlar’ın en önemli Rus savunma mevkilerinden birisi olan Malahov’a 8 Eylül 1855’te yaptıkları saldırıdan sonra, daha fazla direnemeyeceklerini anlayan Ruslar kaleleri havaya uçurup, gemileri batırdıktan sonra Sivastopol’u terkettiler. Sivastopol’un 10 Eylül 1855’te alınmasıyla birlikte, artık savaşın sonuna gelinmişti.