Tepedelenli Ali Paşa kimdir?

Tepedelenli Ali Paşa, Kütahya Mevlevihanesi’ne mensup Nazif adındaki Mevlevi bir dervişin torunuydu. Nazif, XVI. yüzyıl sonlarında Balkanlar’ın çeşitli bölgelerini dolaştıktan sonra Arnavutluk’ta Tepedelen köyüne yerleşmişti. Nazif’in torunlarından Veli eşkıyalığıyla nam saldı, kardeşlerini bile öldürdü. Veli Bey’in 1744’te doğan Ali isimli oğlu Tepedelenli olarak anılacak ve Osmanlı’ya Mora’yı kaybettirecekti.

Ali henüz 14 yaşındayken koyun, keçi çalan komşu köylere baskın düzenleyen küçük bir çetenin içinde faaliyet gösteriyordu. İyi bir binici, keskin nişancı ve gözü pek birisi olan Ali kısa zamanda nam saldı. Ali, 1768’de Delvine Valisi Kaplan Paşa’nın kızı Emine’yle evlendi. Kendisine iyilik yapan kayınpederini hileyle ortadan kaldırttı. Ardından yerine paşa olanları da çeşitli ayak oyunlarıyla ortadan kaldırtıp, Ağustos 1784’te Delvine Paşası oldu.

Başlangıçta Osmanlı yönetimine iyi görünmek için bölgedeki eşkıyaları bir bir temizledi. Böylece hızla yükseldi. 1785’te Yanya Paşalığı da idaresine verildi. Ancak hırsı yüzünden birkaç defa görevlerinden azledildi. Ancak yaptığı çeşitli ayak oyunlarıyla 1787’de tekrar Yanya Paşası oldu. Oğlu Veli Bey, Derbentler Nazırlığı’na tayin edildi. Diğer oğlu Muhtar Paşa’ya Eğriboz ve Karlıili sancaklarının idaresi verildi.