Osmanlılar’dan önce devlet başkanı nasıl seçilirdi?

Osmanlı İmparatorluğu’ndan önceki bütün Türk devletlerinde devlet başkanı seçiminde bir sistem oluşturulmaması, devamlı olarak taht kavgalarını beraberinde getirmiştir. Genellikle hanedan üyelerine, isyan etmedikleri sürece dokunulmamıştır. Hatta isyan edenler birçok defa affedilmişlerdir.

Ancak bu durum on binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti kurulduğunda, Tuğrul Bey hükümdar olmuş, ancak ülke hanedan üyeleri arasında yönetim sahalarına bölünerek idare edilmişti. Tuğrul Bey’in zamanında kardeşi İbrahim Yinal isyan etmiş, daha sonra da Alpaslan, kardeşi ve amca oğluyla mücadelede bulunmuştu.

Büyük Selçuklular döneminde isyan etmedikleri sürece şehzâdeler öldürülmemişti. Anadolu Selçukluları'nda da ilk başlarda isyan etmedikçe şehzadelere dokunulmadı. Ancak Anadolu’da isyan ve taht kavgaları bitmek bilmedi. Daha öncekinden farklı olarak Anadolu Selçuklularında isyan etmemiş şehzadeleri öldüren hükümdarlar oldu.