Osmanlı'da cariyelerle evlenme geleneği ne zaman başladı?

Osmanlı padişahları II. Bayezid zamanına kadar Bizans’tan, Balkan prensliklerinden Germiyanlı, Candarlı, Karamanlı ve Dulkadirli gibi Türk beyliklerinden kız almış, ülke içerisinde köklü bir Türk ailesinin kızları ile evlenme yoluna da gidilmemişti. II. Bâyezid, Karamanoğulları’ndan Hüsnüşah ve Dulkadiroğullarından Ayşe Sultan’la evlenmişti.

Sultan, ayrıca birçok cariye de almıştı. II. Bayezid’dan sonra Anadolu’daki Türk beyliklerinin sona ermesi ve Harem-i Hümâyûn’un da iyice kurumlaşması ile birlikte padişah ve şehzâdelerin sadece cariyelerle evlenmesi adet haline geldi. Padişahlar, II. Osman ve Sultan Abdülmecid istisna olmak üzere, Türk kızlarıyla evlenmediler.