Osmanlı'da en son şehzade ne zaman öldürüldü?

IV. Murad’ın 1638 yılında kardeşi Kasım’ı öldürtmesinden 116 yıl sonra 1756’da bir şehzadenin daha öldürüldüğü rivayet edilir. Ancak bu konuda somut bir bilgiye ulaşılamamıştır. Rivayete göre 1754 ile 1757 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan III. Osman kendisine rakip olarak gördüğü amcaoğlu Şehzade Mehmed’i öldürtmeye kalktığında dönemin sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa padişaha karşı çıktı.

III. Osman emrine karşı çıkan sadrazamına ''hain'' deyince Hekimoğlu Ali Paşa ''Hainliği katilliğe tercih ederim'' cevabını verdi. Bunun üzerine III. Osman sadrazamını 19 Mayıs 1755’te azletti. Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra Aralık 1756’da dönemin sadrazamı Bahir Mustafa Paşa’nın yardımıyla kardeşini zehirletti.

Fakat dedikodular başlayınca sadrazamını azletti. O dönemde şimşirlikte hapis bulunan III. Mustafa’nın ağabeyinin akıbetine uğramamak için ilaç kullandığı rivayet edilir. III. Mustafa tahta çıkınca Bahir Mustafa Paşa’yı idam ettirmesinin bu konu ile ilgili olduğu söylenir.