Kırım Savaşı'nın dünya tarihindeki yeri nedir?

Harp tarihi uzmanları Kırım Savaşı'nı, XX. yüzyıldaki savaşların habercisi olarak nitelerler. Bu savaşta uygulanan yeni taktikler, kullanılan yeni silahlar, hemşirelik hizmetleri ve ilk defa muhabirlerin çatışmaları yerinden izleyerek, cepheden gazetelerine haber göndermeleri Kırım Harbi’nin özelliklerindendir. Gerek müttefikler, gerekse Ruslar bu savaşta iklim ve bulaşıcı hastalıkların da etkisi ile büyük kayıplar verdiler.

Fransız ve İngilizler Cromwel’den sonra ilk defa birlikte savaştılar. Osmanlı İmparatorluğu aleyhine yayılan Rusya bir süre için durdurulabildi. Daha önce Rusya ile işbirliği yapan Avusturya, bu desteğini yitirerek, İngiltere ile Fransa’ya bağımlı hale geldi. Ancak bu iki devletten yeterli desteği alamadığı için 1859 ve 1866’daki savaşları kaybetti.

Bu durum da Alman ve İtalyan birliklerine giden yolun açılmasına sebep oldu. Bu savaş Romanya’nın da bağımsızlığının başlangıcıydı. Eflak ve Boğdan’ın bir müddet sonra birleşmesiyle, buradaki Osmanlı hakimiyeti yavaş yavaş ortadan kalktı.