Kırım Savaşı'nı sona erdiren Paris Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

Paris Konferansı’na savaşan bütün devletler katıldı. Osmanlı heyetinin başında Ali Paşa bulunuyordu. Burada özellikle büyük devletlerin kendi çıkar çatışmaları ön plana

çıktı. Osmanlılar bu antlaşmazlıkların kendilerine zarar vermemesi için büyük çaba gösterdiler. Uzun görüşmelerin ve diplomatik manevraların sonunda, 29 Mart 1856’da Paris Antlaşması imzalandı.

Buna göre tüm devletler işgal ettikleri toprakları boşaltacak, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı antlaşmayı imzalayan devletlerin garantisi altında olacak, Boğazlar yabancı devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulacak ve Karadeniz’de savaş gemileri bulundurulmayacaktı.

Eflak ve Boğdan prenslikleri eski özerk statülerinde ve Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı. Osmanlı İmparatorluğu’nun uygulamaya koyduğu Islahat Fermanı da antlaşmada zikredilerek onaylandı.