Köprülü Mehmed Paşa sadrazamlığı için hangi şartları ileri sürdü?

Köprülü Mehmed Paşa, dostlarının valide sultanı ikna etmesi sonucu 15 Eylül 1656’da sadrazam olurken, görevi kabul etmek için bazı şartlar ileri sürüp, pazarlık yapmıştı. Bu, Osmanlı tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir olaydı. Sadrazamlığa tayin olanlar bunun için padişaha duacı olurlarken, geçmişi parlak başarılarla dolu olmayan bu yaşlı devlet adamı şartlı olarak sadrazamlığa geliyordu.

Köprülü, daha önceki sadrazamların, askerin ve sarayın müdahalesinden dolayı iş yapamadığını biliyordu. Seleflerinden daha geniş yetkilere sahip olmadan devlette devam eden düzensizliği ortadan kaldıramaz ve Çanakkale Boğazı’nı abluka eden Venedikliler’i yenemezdi. Bunun için padişahtan sadece kendisinin kararlarının uygulanacağına dair söz aldı. Bütün tayin ve azilleri sadrazam yapacaktı ve padişah sadrazamla ilgili çıkarılacak olumsuz söylentilere itibar etmeyecekti.