Sultan İbrahim deli miydi?

Osmanlı tarihinin ''Deli'' diye anılan tek üyesi Sultan İbrahim’dir. Ancak bu haksız bir yakıştırmadır. Onun kendi el yazısı ile fikirlerini söylediği ve çektiği ızdırapları anlattığı hatt-ı hümâyûnlarının tarihçiler ve doktorlar tarafından incelenmesi bu görüşün yanlışlığını ortaya çıkardı. Varılan sonuç onun bir psikozlu, yani deli olmadığı ve yine bir psikolojik bozukluğu yansıtan psikonevroz hastası olduğudur.

Osmanlı tarihinin asıl ''Deli'' olarak anılması gereken padişahı Sultan İbrahim’in amcası I. Mustafa’dır. Sultan İbrahim’in bu durumunun sebebi de yıllarca öldürülme korkusu içerisinde yaşamasıydı. I. Ahmed’in ölümünden sonra devlet kargaşa ortamına girmişti. Sultan İbrahim'in ağabeyi II. Osman, yeniçeriler tarafından öldürüldü. Diğer ağabeyi IV. Murad ise tahtta durumunu sağlama aldıktan sonra üç kardeşini öldürttü, erkek çocuğunun olmaması sebebiyle İbrahim’i sağ bıraktı. Her gün kardeşleri gibi öldürülmeyi beklemek İbrahim’in akli dengesini bozdu.