IV. Murad devrinde ne tür yenilikler yapıldı?

IV. Murad devlet yönetimini ele aldığında bir dizi yeni düzenlemeler yaparak, Osmanlı İmparatorluğu’nu 15 yıldır devam eden istikrarsızlıktan kurtardı.

Padişahlık makamının otoritesini yeniden kurdu. Devlet düzenini yeniden sağlarken Koçi Bey’in yazdığı risâleden esinlendi. Bürokrasi, asker ve ulema içerisindeki rüşvet alanlar tespit edildi ve cezalandırıldı.

Haksız kazanılmış paralar müsadere edildi. Vergi kayıtlarını yeniden gözden geçirtti ve vergilerin düzenli ödenmesini sağladı. Timar sistemini revizyona soktu. 1632 yılında ülke genelinde yaptırdığı timarlı asker sayımıyla haksız yere kullanılan timarlar tespit edilerek, asker sayısı yeniden belirlendi.