Kazaklar yüzünden Osmanlılar’ın değişen kuzey siyaseti neye mal oldu?

XVII. yüzyılda Kazak saldırıları yüzünden defalarca Rusya ve Lehistan ile karşı karşıya gelen Osmanlılar’ın bu tutumu, birbirine düşman olan iki devleti birbirine yanaştırdı.

Lehistan 1683’te Viyana önlerinde, Osmanlılar’a büyük bir darbe vurdu. Osmanlılar’ın Lehistan’a karşı yürüttükleri askeri harekat, bu devleti Rusya karşısında zayıflattı ve güç dengesini bozdu. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu açısından birçok olumsuzluklara sebep oldu.