Osmanlı-Lehistan ilişkileri nasıl bozuldu?

II. Osman’ın (Genç Osman) tahta çıktığı sıralarda Kazak tehdidinin iyice artması Osmanlı İmparatorluğu’nun yönünü kuzeye çevirdi. Lehistan sınırında bulunan Osmanlı toprakları ile Karadeniz Lehistan sınırında bulunan Osmanlı toprakları ile Karadeniz kıyıları Kazaklar’ın tehdidi altındaydı.

Kazaklar, Osmanlı topraklarına girip, yağma faaliyetlerinde bulunduktan sonra Leh topraklarına sığınıyorlardı. Lehistan ise Kırım Tatarları’nın baskısı altındaydı. Bu sırada görevden alınan Boğdan Voyvodası Gaspar’ın isyan ederek Lehistan’a sığınması, ortamı iyice gerdi.

Özi Beylerbeyi İskender Paşa, asi voyvodayı ele geçirmek için harekete geçtiği zaman karşısında Gaspar’ın askerleri ile birlikte Leh kuvvetlerini de buldu. Ağustos 1620'de Yaş civarında meydana gelen savaşta Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Leh kuvvetleri barış antlaşması imzalamak istemişlerse de Kırım Tatarları’nın buna yanaşmaması üzerine savaşa devam edilmiş ve kalan Leh ordusu Turla Nehri’ni geçerken yok edilmişti.

Bu zafer II. Osman’nın ecdadı gibi cihangir olup, şöhret kazanma arzusuna kapılmasına neden oldu. Kazak meselesi dolayısıyla Lehistan’a bir sefer düzenlemek isteyen Veziriazam Ali Paşa da padişahı böyle bir savaşa teşvik ediyordu. Nisan 1621'de İstanbul’dan yola çıkan Osmanlı ordusu, Turla Nehri’ni geçerek Hotin Kalesi önüne vardıysa da başarılı olamadı.