Orhan Gazi'nin annesi kimdir?

Osmanlı tarihçileri, Orhan Gazi’nin annesinin Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun olduğunu belirtirler. Böylece Osmanlı hanedanı ile Şeyh Edebali arasında soy birliği oluşturulur. Fakat, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın yayınladığı Orhan Gazi’nin 1324 tarihli vakfiyesinden Malhun Hatun’un Ömer Bey isimli birisinin kızı olduğu ortaya çıkmıştır.

Şeyh Edebali’nin kızı Bâla Hatun olup, muhtemelen Orhan Gazi’nin kardeşi Alaeddin’in annesidir. Orhan Gazi’nin dedesi olan Ömer Bey de, Kastamonu’nun batısında küçük bir beylik kurmuş olan Umur Bey olabilir. Bu beylik Osmanlılar’ın ilk ilhak ettiği beyliktir.