Sokollu Mehmed Paşa nasıl öldü?

Sokollu Mehmet Paşa sıkıntılar içerisindeyken, bir gün konağındaki ikindi divanına gelen bir derviş, arzuhal verecekmiş gibi yapıp, koynundan bir hançer çıkararak veziriazamın kalbine sapladı. Ağır yaralanan Sokollu, kısa bir süre sonra vefat etti. Sokollu’yu öldüren kişi görünüşte timarının azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşnak’dı.

Ancak bazı araştırmacılara göre suikastte Hamzavîler’in parmağı vardı. Tarikatın şeyhi Hamza Bali suikastten yıllar önce İstanbul’da idam edilmişti. Dervişin şeyhinin intikamını almak için Sokollu’yu öldürdüğü söylenir.

Ayrıca veziriazamdan kurtulmak isteyen III. Murad’ın da suikastin arkasında olma ihtimali vardır. Sokollu öldürülmeden bir gün önce I. Murad’ın Kosova Muharebesi’ndeki şahadetini dinlerken ağlayarak Allah’tan kendisine de böyle bir şehidliği nasip etmesini dilemişti.

Sokollu’nun soyu iki koldan devam ederek günümüze kadar geldi. Birisi ilk eşinden olan Hasan Paşa’dan, diğeri ise II. Selim’in kızı İsmihan Sultan’dan olan oğlu İbrahim Paşa’dan devam etmiştir. Bu ikinci kol İbrahim Hanzadeler olarak anılmış ve Osmanlı hanedanına alternatif arandığı zamanlarda gündeme gelmiştir.