Piri Reis nasıl denizci oldu?

Piri Reis’in amcası II. Bayezid döneminin ünlü kaptanlarından Kemal Reis'di. Genç yaşta amcasının gemisinde görev almaya başladı. 1487 yılında amcası ile birlikte İspanya’daki Müslümanlar’ın yardımına gitti.

1491-1493 arasında Sicilya, Sardunya, Korsika adalarına ve Güney Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Yaklaşık 30 yıl amcası Kemal Reis ile birlikte Akdeniz’de hem korsanlık faaliyetlerine, hem de Osmanlı İmparatorluğu hizmetindeki deniz seferlerine katıldı. Bu yıllardaki yaşantısını Kitab-ı Bahriye isimli eserinde şöyle zikreder:

Akdeniz’de seyrederdik o zaman

Kâfirlere vermezdik aman.