Zigetvar Kuşatması nasıl gerçekleşti?

Kanuni Sultan Süleyman'ın hastalığı iyice artmıştı ancak kale bir türlü alınamıyordu. Dört kaleden oluşan ve çevresi su hendekleri ile çevrili oldukça büyük bir kale olan Zigetvar iyi tahkim edilmişti. Yeterli yiyecek, içecek ve savaş malzemesi mevcuttu. 3-4 bin askeri ve 60 civarında topu vardı. Kanuni kuşatmanın uzaması üzerine ''Bu kale benim yüreğimi yaktı. Dilerim hakdan ateşlere yana'' demişti. İlk olarak eski Zigetvar denilen yer fethedilmişti. Burada dayanamayan Avusturyalılar şehri ateşe vererek asıl kaleye çekilmişlerdi.

Burası zapt edildikten sonra asıl kale Osmanlı topçuları tarafından dövülmeye başlandı. Bir süre sonra yeni Zigetvar denilen yer de ele geçirildi. Bu arada, Nicolas Zriny’in Avusturya İmparatoru Maksimilyan’e yardım için gönderdiği adamlar yakalanmış ve kale önünde bayrakları açılarak teşhir edilmişlerdi. Ancak hiçbir şey Nicolas Zriny’i yıldırmıyordu. Sokollu Mehmed Paşa’nın Almanca, Hırvatça ve Macarca olarak yazdırıp kale içerisine attırdığı teslim olun mektupları da bir işe yaramamıştı. Zigetvar’ın ana kalesi direnmeye devam ediyordu.

Sokollu Mehmed Paşa, kalenin bir an önce fethedilmesi için büyük çaba gösteriyordu. Kuşatmanın son günlerinde padişahın hastalığı iyice arttı. Asker arasında şayialar dalga dalga yayılmaktaydı. Kalelerin çevresindeki bataklık alan odun ve toprak ile doldurularak surların önündeki engeller kaldırılmıştı. Kaleye doğru ''lağım'' adı verilen tüneller kazılarak ve surlara ''humbara'' denilen bombalar yerleştirilerek surlar tahrip edilmeye çalışılıyordu.

5 Eylül günü surlara tırmanan bir Türk fedaisinin yerleştirdiği bomba surlarda büyük bir gedik açtı. Osmanlı askerleri gedikten içeri girmeye başlayınca müdafaa imkânının kalmadığını gören kale komutanı Nicolas Zriny iç kaleye çekildi. Bunun üzerine iç kale kuşatıldı ve surları ateşe verildi.