Osman Gazi, amcası Dündar Bey'i neden öldürdü?

Osman Bey, Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olmasına rağmen ağabeylerinin itirazı olmadan aşiretin başına geçti. Bu yüzden de kardeşler arasında bir çatışma yaşanmadı. Osman Gazi 1288-1299 yıları arasında fetih politikasında köklü bir değişikliğe gitti. Bu durum Bizans tekfurları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey ise fetih politikasındaki bu köklü değişime ve özellikle Bilecik Tekfuru ile savaşmaya karşı çıkmaktaydı. Osman Gazi amcasının bu yöndeki fikirlerini kendi politikalarına bir cephe alma olarak görüp Dündar Bey'i 1300'lü yılların başında öldürdü. Böylece Osmanlı hanedanında ilk kan dökülmüş oldu.