Trabzon Ayasofya Müzesi ne zaman inşa edildi?

Trabzon Ayasofya Kilisesi, İstanbul'un Latinler tarafindan işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında yeni bir devlet kuran Kommenos ailesinden Kral I. Manuel (1238-1263) tarafından 1250-1260 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Ayasofya adı ''Kutsal Bilgelik'' manasına gelir.

Fatih Sultan Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra da kilise olarak kullanılan yapı 1584 yılında sultanın emriyle camiye dönüştürülmüştür. 1610’da kente gelen Julian Bordier camiye dönüştürülen yapının onarılmadığı için boş tutulduğunu ve ibadet için kullanıldığını bildirmiştir.

Uzun süre ibadete kapalı olan yapı 1865’de Müslüman cemaatin topladığı 95.000 kuruş ile Rum ustalar tarafından onarıldıktan sonra yeniden camiye dönüştürülmüşse de I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon’u işgal eden Rus ordusu tarafından karargah, depo ve hastane olarak kullanılmıştır. Savaştan sonra yeniden camiye çevrilmiştir.

1958-1962 yılları arasında Edinburg Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile restore edilerek, 1964 yılında müze haline getirilmiştir.

CAMİ OLARAK AÇILMASI

Trabzon Ayasofya 25 Haziran 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından freskleri kapatılıp, müze statüsüne son verilerek yeniden cami olarak ibadete açılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Geç Bizans Kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olan Trabzon Ayasofya, kapalı kollu haç planlı olup, yüksek kasnaklı bir kubbeye sahiptir. Batı, kuzey ve güneyinde revaklı üç kirişi bulunmaktadır. Yapı ana kubbenin üzerine değişik tonozlarla örtülmüş ve çatıya farklı yükseltiler verilerek kiremitle kapatılmıştır.

Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. Kuzey ve batıdaki revak cephelerinde görülen geometrik geçmeli bezemeleri içeren madalyonlarla, batı cephesinde görülen mukarnaslı nişler Selçuklu taş işlemelerindeki özellikleri taşımaktadır.