İlk tarım nerede başladı?

Tarım ilk olarak buğday ve arpanın doğal yollarla yetiştiği Kuzey Irak’ta başladı. Buğday ve arpa taneleri bozulmadan aylarca saklanabiliyordu. İnsanlar bu bitkileri una dönüştürüp ekmek yapıyordu.

Zamanla çiftçilik giderek yaygınlaştı. Bunun sonucunda insanlar yerleşik hayata geçti. Ancak yerleşik hayatta yaşamanın da kendine göre zorlukları vardı. İnsanlar avcılık, toplayıcılık ve hayvancılık yaptığı müddetçe tehlikelerden kaçabiliyordu. Fakat çiftçilik yapanlar topraklarını bırakamıyordu.

Bu nedenle çiftçilik yapanlar, her ne olursa olsun savaşmaya hazır durumda olmayı göze almalıydı. Çiftçiler korunma amacıyla bir araya toplandılar. Su kaynaklarına yakın bölgelere yerleşen çiftçiler kendilerine evler inşa etti.

Yerleştikleri bölgelerin çevresini de koruyucu duvarlarla sardılar. Böylece ilk şehirler ortaya çıktı. Örnek verilecek olursa Kuzey Irak’ta hayvancılık ve tarımın geliştiği yerin yakınlarında, Yarma denilen bir bölgede, tahminen MÖ 8000 yıllarında kurulmuş eski bir şehrin kalıntılarına rastlanılmıştır.

Burası 1948 yılı başlarında Amerikalı Arkeolog Robert J. Braidwood’un kazdığı bir höyüktür. Sıkıştırılmış çamurdan ince duvarlarla inşa edilmiş ve küçük odalara ayrılmış ev kalıntıları bulunmuştur. Şehrin nüfusu 100 ile 300 kişi arasındadır.

Tarım, çiftçilerin kendi ailelerinin ihtiyacından daha fazla yiyecek üretmelerine imkan sağladı. Böylece insanlar zanaat ve sanatla uğraşabildi. Bir çiftçinin fazla yiyeceği karşılığında ürünleri değiş tokuş edebilmesine imkan tanıdı. İlk kez insanlar bir sonraki yemekten başka bir şey düşünmeye zaman bulabildiler.

Ayrıca, bir şehirde birbirlerine yakın yaşayarak kolaylıkla iletişime geçebiliyorlardı. Böylece birinin bulduğu yenilik ve fikirler hızla diğerlerine aktarılabiliyordu. Sonuç olarak tarımın ve şehirlerin gelişi, uygarlık dediğimiz, daha yeni ve karmaşık hayat tarzını getirdi.